Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Z miłością jest jak ze zbożem: kto chce żniwować, musi zasiać. -Jeremias Gotthelf


z-miłośą-jest-jak-ze-zbożem-kto-chce-żniwować-musi-zasiać
Ge­niusz w grun­cie rzeczy jest tyl­ko za­haro­wanym talentem. -Jerzy Broszkiewicz


ge­niusz-w grun­cie-rzeczy-jest tyl­ko-za­haro­wanym-talentem
Aurea mediocritas - złoty środek. -Horacy


Wiecie dlaczego ładna dziewczyna musi być o godzinie ósmej wieczorem w łóżku? Dlatego, że o jedenastej musi wrócić do domu. -Karel Hajek


wiecie-dlaczego-ładna-dziewczyna-musi-być-o-godzinie-ósmej-wieczorem-w-łóżku-dlatego-że-o-jedenastej-musi-wróć-do-domu
Słowa nie powinny być większe od czynów. -Henryk Sienkiewicz


Wszechświat ma właśnie tyle punktów centralnych, ile w nim żywych istot. Każdy z nas – jest osią świata i świat rozpada się na kawałki, gdy człowiek słyszy syknięcie: Jesteście aresztowani! -Aleksander Sołżenicyn


świta ciepłe miej­sce po tobie puste za­pach pozostał zle­wając się z brzas­kiem dnia na wspom­nienie drżę zmięta pościel jak pamiątka  -Deszcz


świta-ciepłe-miej­sce-po tobie-puste-za­pach-pozostał-zle­wając ę-z brzas­kiem-dnia-na-wspom­nienie-drżę-zmię-pościel
bełkot me­diów roz­prasza mo­je myśli każdy uważa, że to co mówi jest najważniesze tymczasem mój ko­lej­ny oddech jest naj­ważniej­szy reszta jest tyl­ko do­dat­kiem do niego *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


70% naszych decyzji zakupowych podejmujemy w oparciu o to, jak jesteśmy traktowani jako ludzie, a tylko 30% bazuje na właściwościach produktu. -John McKean


70%-naszych-decyzji-zakupowych-podejmujemy-w-oparciu-o-to-jak-jesteśmy-traktowani-jako-ludzie-a-tylko-30%-bazuje-na-właściwościach-produktu
El ver mucho y el leer mucho avivan los ingenios de los hombres. -Miguel de Cervantes


el-ver-mucho-y-el-leer-mucho-avivan-los-ingenios-de-los-hombres
Za­pat­rzył się w oczu la­zur Pe­wien mie­szka­niec Mazur Dra­piąc kochankę Wczes­nym rankiem Połamał so­bie pazur Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin


za­pat­rzył ę-w oczu-­zur-pe­wien-mie­szka­niec-mazur-dra­piąc-kochankę-wczes­nym-rankiem-połamał-so­bie-pazur-ka­zimierz-winnicki
La educación es algo admirable, sin embargo, es bueno recordar, que nada que valga la pena se puede enseñar. -Oscar Wilde


la-educación-es-algo-admirable-sin-embargo-es-bueno-recordar-nada-valga-pena-se-puede-enseñar
W całym życiu na­jis­totniej­sze jest to, czy przyj­mu­jemy rzeczy za oczy­wis­te, czy też z wdzięcznością. -Gilbert Keith Chesterton


w całym-życiu-na­jis­totniej­sze-jest to-czy-przyj­mu­jemy-rzeczy-za oczy­wis­te-czy-też-z wdzięcznośą
Życie daje każdemu tyle, ile sam ma odwagę sobie z niego wziąć -Jacek Pałkiewicz


Życie-daje-każdemu-tyle-ile-sam-odwagę-sobie-z-niego-wziąć
Prawda wypowiadana w słowie - kosztuje. Tylko za plewy się nie płaci. Za pszeniczne ziarno prawdy - trzeba płacić. -Stefan Wyszyński kard


prawda-wypowiadana-w-słowie-kosztuje-tylko-za-plewy-ę-nie-płaci-za-pszeniczne-ziarno-prawdy-trzeba-płacić
Ciągła przyjemność przestaje być przyjemnością. -Anonim


ciągła-przyjemność-przestaje-być-przyjemnośą
Łat­wo wszys­cy, gdy jes­teśmy zdro­wi, da­jemy dob­re ra­dy chorym. -Terencjusz


Łat­wo-wszys­cy-gdy-jes­teśmy-zdro­wi-da­jemy-dob­re-ra­dy-chorym
W nas jest raj, piekło i do obu szlaki. -Jacek Kaczmarski