Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Za li­teratkę i po­lonis­tkę się miała A fik­cji od rzeczy­wis­tości nie odróżniała I tak w ow­czym pędzie się zagalopowała Że poślu­bioną sa­mot­ności została  -filutka


za li­teratkę-i po­lonis­tkę ę-miała-a-fik­cji-od rzeczy­wis­toś-nie odróżniała-i-tak-w ow­czym-pędzie ę-zagalopowała-Że
Sa­mot­ność zbyt­nia i brak zajęcia gu­bią młodych ludzi. -Aleksander Puszkin


sa­­ność-zbyt­nia-i brak-zajęcia-gu­bią-młodych-ludzi
Potęga grupy w Marketingu Sieciowym tkwi w tym, że masz nie jednego sponsora, tylko tylu ilu członków posiada grupa. -Artur Czyż


potęga-grupy-w-marketingu-sieciowym-tkwi-w-tym-że-masz-nie-jednego-sponsora-tylko-tylu-ilu-członków-posiada-grupa
jeśli kochasz - kochaj da­lej ! jeśli trochę - le­piej wca­le !  -lovely-girl


Cno­ta ojców to wiel­ki posag. -Horacy


Jest przeciwne zdrowemu rozumowi używać zdrowego rozumu do kłótni z rozumem absolutnym. -Kolakowski


jest-przeciwne-zdrowemu-rozumowi-używać-zdrowego-rozumu-do-kłótni-z-rozumem-absolutnym
Zrób dziś, co masz zrobić jutro; mów jutro, co masz powiedzieć dziś. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


Ze śmiechem należy się obchodzić ostrożnie: jest zaraźliwy. -Mikołaj Gogol


ze-śmiechem-należy-ę-obchodzić-ostrożnie-jest-zaraźliwy
Człowiek głupi jest bliskim krewnym zwierzęcia, bo równie jak ono nie ma żadnych wątpliwości. -Aleksander Świętochowski


człowiek-głupi-jest-bliskim-krewnym-zwierzęcia-bo-równie-jak-ono-nie-żadnych-wątpliwoś
Do trium­fu zła pot­rze­ba tyl­ko aby dob­rzy ludzie nic nie robili. -Edmund Burke


do trium­fu-zła-pot­rze­ba-tyl­ko-aby dob­rzy-ludzie-nic-nie robili
Miłość poznaje się tak, jak poznaje się drzewo, po owocach, a nie po liściach. -Soren Aabye Kierkegaard


Zem­sta to wy­raz słabości. Im więcej ta­kich wy­razów, tym łat­wiej wy­robić so­bie zda­nie o człowieku. -Papillondenuit


zem­sta-to wy­raz-słaboś-im-więcej-­kich-wy­razów-tym-łat­wiej-wy­robić-so­bie-zda­nie-o człowieku
Nie ucz się ni­kogo na pa­mięć. Poz­na­waj go każde­go dnia od nowa. -respirer


nie-ucz ę-­kogo-na pa­mięć-poz­na­waj go każde­go-dnia-od nowa
Jesteśmy jak iskry na nieznanym wietrze. -Erich Maria Remarque


Bun­ty są języ­kiem niewysłuchanych. -Edward Stachura


Nie zawsze się traci, kiedy się zostaje pozbawionym czegoś. -Johann Wolfgang Goethe


Czy wśród ludożerców są jarosze? -Stanisław Jerzy Lec


Dopóki kobieta wygląda dziesięć lat młodziej niż jej córka, dopóty jest całkowicie zadowolona. -Oscar Wilde


dopóki-kobieta-wygląda-dziesięć-lat-młodziej-ż-jej-córka-dopóty-jest-całkowicie-zadowolona