Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Si ha de hacerse la guerra, hágase únicamente con la mira de obtener la paz. -Cicerón


si-ha-de-hacerse-guerra-hágase-únicamente-con-mira-de-obtener-paz
Dziękuję... Po­tykam się, a Ty wy­ciągnąłeś do mnie swoją po­mocną dłoń... -Still_Butterfly


dziękuję-po­tykam-ę-a ty wy­ągnąłeś-do mnie-swoją-po­mocną-dłoń
Nie czyń nic po­nad miarę. -Sofokles


Może za bar­dzo zżył się z sa­mot­nością, żeby ro­zumieć, co znaczy tęsknić... -laser show


może-za bar­dzo-zżył ę-z ­­nośą-żeby-ro­zumieć-co znaczy-tęsknić
Duchy przestały straszyć - same są przerażone. -Urszula Zybura


Czy myśli­cie, że kiedyś będzie inaczej? Czy wy nap­rawdę myśli­cie, że wszys­cy będą mog­li być zmecha­nizo­wani i us­tanda­ryzo­wani w pra­cy ręcznej? Nie - zaw­sze będą dy­rek­torzy i urzędni­cy wyżsi, którzy będą mu­sieli na­wet co in­ne­go jeść niż maj­strzy w fab­ry­kach, bo pra­ca umysłowa wy­maga in­nych skład­ników mózgu - mózgu i jedzenia. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe, que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Porque si después no hay nada, evidentemente nunca lo sabré, cuando me hunda en la nada eterna; pero si hay algo, si hay Alguien, tendré que dar cue -Blaise Pascal


In­te­ligen­cja wy­maga opieki. -Piotr Szreniawski


Ja szczęśli­wa?... no, nie zawsze... Ja nieza­leżna? tak, ale... Ja sa­modziel­na? oczy­wiście, tyl­ko że... Ja praw­dzi­wa? za wszelką cenę... tyl­ko jeszcze nie teraz... te­raz jeszcze nie potrafię. -wesolutka214


Nie wszystkim można pomóc, powiada małoduszny i nikomu nie pomaga. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Łzy lu­bią płynąć cicho po krawędzi nocy. -Gold Fishy


Łzy-lu­bią-płynąć-cicho-po krawędzi-nocy
La democracia es el peor de los regímenes, excluidos todos los demás. -Winston Churchill


la-democracia-es-el-peor-de-los-regímenes-excluidos-todos-los-demás
Prostotę życia człowieka krzywi prostota warunków. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


Śniłem kiedyś, że jes­tem mo­tylem, i te­raz nie wiem już, czy jes­tem Czuang Cy, który śnił, że jest mo­tylem, czy też jes­tem mo­tylem, który śni, że jest Czuang Cy  -Czuang Cy


Śłem-kiedyś-że jes­tem-mo­tylem-i te­raz-nie wiem-już-czy-jes­tem-czuang-cy-który-śł-że jest mo­tylem-czy-też-jes­tem-mo­tylem
Zde­cydo­wanie le­piej by mi się żyło, gdy­by niektóre opi­nie spływałyby po mnie jak po kaczce. -Kaye


zde­cydo­wanie-­piej-by mi ę-żyło-gdy­by-niektóre-opi­nie-spływałyby-po mnie-jak po kaczce
Postęp w rodzinie: najlepiej aby za głupotę rodziców płaciły dzieci nie narodzone. Najlepiej cenę życia. -Artur Katolo


postęp-w-rodzinie-najlepiej-aby-za-głupotę-rodziców-płaciły-dzieci-nie-narodzone-najlepiej-cenę-życia
Bogowie z samej swojej natury cieszą się nieśmiertelnością w najgłębszym spokoju, obcy sprawom naszym, od których są całkowicie oderwani. -Tytus Carus Lukrecjusz


bogowie-z-samej-swojej-natury-cieszą-ę-nieśmiertelnośą-w-najgłębszym-spokoju-obcy-sprawom-naszym-od-których-są-całkowicie-oderwani
Każda rzecz jest dob­ra w swoim czasie. -Sofokles


każda-rzecz-jest dob­ra-w swoim-czasie