Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Nie bierz życia zbyt poważnie. I tak nie wyjdziesz z niego z życiem. -Edgar Hubbard


nie-bierz-życia-zbyt-poważnie-i-tak-nie-wyjdziesz-z-niego-z-życiem
Nadzieja to os­tatnie co nam pozostanie, lecz z cza­sem na­wet to nam nie wystarczy... -PróbujPatrzećKolorowo


nadzieja-to os­tatnie-co nam-pozostanie-lecz-z cza­sem-na­wet-to nam-nie wystarczy
Nie ma spraw, o których nie można by rozmawiać. -Leszek Miller


Miłość to najbardziej wypróbowany środek, by przezwyciężyć uczucie wstydu. -Zygmunt Freud


miłość-to-najbardziej-wypróbowany-środek-by-przezwyciężyć-uczucie-wstydu
Droga przebyta po raz drugi nigdy nie jest tak długa, jak za pierwszym razem. -Rosalie Graham


droga-przebyta-po-raz-drugi-nigdy-nie-jest-tak-długa-jak-za-pierwszym-razem
Dro­ga pro­wadząca zza naszych pleców przed nasze oczy jest dos­ta­tecznie długa, aby ludzie zgu­bili na niej swo­je praw­dzi­we oblicze. Z cyk­lu po­wieści


Kto­kol­wiek chodzi do psychiat­ry, po­winien się zba­dać na głowę. -Samuel Goldwyn


kto­kol­wiek-chodzi-do psychiat­ry-po­winien ę-zba­dać-na głowę
Bo po mi­mo młode­go wieku wie­działa , że nie za­bije no­wego życia .Wie­działa , że to życie kiedyś przy­tuli ją i po­wie


bo po mi­mo-młode­go-wieku-wie­działa- że nie za­bije-no­wego-życia-wie­działa- że to życie-kiedyś-przy­tuli-ją i po­wie
Cza­sem na­wet ka­mienie płaczą w og­ro­dach nies­pełnionych obietnic. -Halina Ewa Olszewska


cza­sem-na­wet-ka­mienie-płaczą-w og­ro­dach-nies­pełnionych-obietnic
Lip­ny Limeryk W wier­szu li­pa z sosną, Przed nią nar­cy­zy rosną. Miodem kwit­nie li­pa, Sos­na skry­wa upał I zieloną pachnie wiosną. -awatar


lip­ny-limeryk-w-wier­szu-li­pa-z sosną-przed-ą-nar­cy­zy-rosną-miodem-kwit­nie-li­pa-sos­na-skry­wa-upał-i-zieloną-pachnie-wiosną
W nas jest raj, piekło i do obu szlaki. -Jacek Kaczmarski


By zaufać ko­muś trze­ba doj­rzeć, by zaufać so­bie, na powrót trze­ba stać się dzieckiem. -Papillondenuit


by zaufać-ko­muś-trze­ba-doj­rzeć-by zaufać-so­bie-na powrót-trze­ba-stać ę-dzieckiem
Rodzaj wygodnictwa: w papuciach na cokół. -Zbigniew Waydyk


Trzeba narzucić sobie ograniczenia, żeby puścić wodze fantazji. -Umberto Eco


trzeba-narzucić-sobie-ograniczenia-żeby-puść-wodze-fantazji
Bez­senność. Błądzę po po­koju z wspomnień Rzu­cam w kąt sercem Myśl ciężka spa­da mi na głowę Chłodu i ciepła brak mi naraz Nie po drodze mi z sobą  -PannaDygresja


bez­senność-błądzę-po po­koju-z wspomnień-rzu­cam-w kąt-sercem-myśl-ężka-spa­da-mi na głowę-chłodu-i ciepła-brak-mi naraz
Każda miotła zmiata się powoli sama. -Stanisław Jerzy Lec


Twoje życie zależy od ludzi jakich spotkasz i od seminariów w jakich weźmiesz udział -Brian Tracy


twoje-życie-zależy-od-ludzi-jakich-spotkasz-i-od-seminariów-w-jakich-weźmiesz-udział
Trze­ba umieć poświęcać dob­re dla najlepszego. -Tadeusz Kordyasz


trze­ba-umieć-poświęcać-dob­re-dla-najlepszego